?

Log in

No account? Create an account
 
 
21 August 2011 @ 01:22 pm
기범이아, 생일 축하해.  

Tóm lại là, hôm nay sinh nhật cậu Bơm…


Và tóm lại là năm nay mình vẫn chưa chuẩn bị xong quà sinh nhật cho cậu, vì vốn là không biết định làm gì…Cơ mà cậu Bơm ạ, dù cậu có biến mất thì tôi vẫn yêu đương cậu nhiều lắm, cho nên hãy ló mặt ra nhiều nhiều cho tôi biết còn sống khỏe hay không đi nha TT__TT
 
 
Current Mood: okayokay
Current Music: Super man - Super Junior