?

Log in

 
 
04 April 2025 @ 09:06 am
Writing/translating work list  
 


(click the banner to view the list)


 
 
 
Current Mood: amusedamused
 
 
 
stardustyostardustyo on July 28th, 2009 06:41 am (UTC)
Well, tớ đã chơi 1 trò rất hay giữa 2 bản post ở F và LJ, đó là bản LJ...được thêm thắt vài cảnh doing...cụ thể là trong More than twins >:)

Nice noon!
stardustyo: pic#91415130stardustyo on July 28th, 2009 11:50 am (UTC)
Cậu viết sum Eng mà fic lại Vie thì lừa tềnh thiên hạ quá :))
Trans fic sang eng luôn đi \:D/
Rakuen Minamino Flowrightrakuenhitachiin on July 28th, 2009 12:48 pm (UTC)
Ôi, tớ rất vui lòng làm thế nếu cậu gọi vị thần chăm chỉ đến nhập hồn tớ đi =))
stardustyostardustyo on July 28th, 2009 02:47 pm (UTC)
Tớ không biết thần chú cầu hồn, nhưng bao h bò off tớ share cho ít vitamin Trâu =]]
Tori Yoshiokatori_yoshioka on August 2nd, 2009 11:59 am (UTC)
Quen không nhỉ? Là mem ACC hay VNS, phải ko?
Rakuen Minamino Flowrightrakuenhitachiin on August 2nd, 2009 12:21 pm (UTC)
Có lẽ quen ' '~ acc mem, vns cũng nick y thế nhưng k vào thường ' '~ Hình như là Tori mình hay thấy bên Artica nhỉ 8-> ~
Tori Yoshiokatori_yoshioka on August 2nd, 2009 12:51 pm (UTC)
Là tớ đấy...^^